Każdy rolnik, który posiada grunty rolne położone na terenie tut. gminy i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Myszyńca.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Wnioski będą przyjmowane w

Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, I piętro, pokój nr 19.