Drzewa - baner

Początek astronomicznej wiosny to także czas wiosennych porządków. Burmistrz Myszyńca zachęca mieszkańców do udziału w akcji „Wiosenne porządki w gminie Myszyniec”. Pamiętajmy, że wszystkie zebrane odpady należy w bezpieczny sposób zagospodarować. Możemy oddać je podczas odbioru odpadów z posesji albo posegregowane dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100.

Dlatego też ponownie apelujemy o nie wypalanie traw i liści zebranych podczas wiosennego porządkowania ogrodów. Wielkogabaryty – stare telewizory i inne AGD, dywany, wykładziny, meble  oddajemy do PSZOK-u.

Zachęcamy również o włączenie się do akcji sołtysów, placówki oświatowe  i organizacje pozarządowe.