Folie rolnicze

UWAGA UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Myszyniec, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy zobowiązali się do przywiezienia w/w odpadów, aby dostarczyli je na plac za targowiskiem w Myszyńcu przy ul. Targowej - teren dawnej ubojni drobiu (wjazd naprzeciwko skupu złomu).

Realizacja i odbiór odpadów będzie polegała na :

1) oddzielnym  składowaniu i sortowaniu odpadów na niżej wymieniona grupy:

  • folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),
  • folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),
  • Big – Bag, (tylko Big-Bag)
  • siatki i sznurki

2) prawidłowym przygotowaniu odpadów polegającym na:

  • NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,
  • usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią, gdyż duże ilości ziemi  w odpadach folii będą wpływały negatywnie na wagę i w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na pozostałych uczestników programu.

3) załadunku odpadów zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 21 czerwca 2022 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.


Harmonogram

odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

Lp.

Miejscowość:

Data

Godzina

Rolnicy zobowiązani

są do transportu we własnym zakresie (odpowiednio posegregowanych odpadów)

na plac za targowiskiem

w Myszyńcu – teren dawnej ubojni drobiu (wjazd naprzeciwko skupu złomu)

1

Zalesie

21 czerwiec 2022r. (wtorek)

od 8.00 do 16.00

Zawodzie

Zdunek

2

Wolkowe

22 czerwiec 2022r.(środa)

od 8.00 do 16.00

3

Myszyniec

23 czerwiec 2022r. (czwartek)-

od 14.30 do 18.00

Świdwiborek

4

Wykrot

24 czerwiec 2022r. (piątek)

od 8.00 do 16.00

5

Olszyny

25 czerwiec 2022r. (sobota)

od 8.00 do 14.00

Pełty

6

Charciabałda

27 czerwiec 2022r. (poniedziałek)

od 8.00 do 16.00

Cięćk

Drężek

Gadomskie

7

Wydmusy

28 czerwiec 2022r. (wtorek)

od 8.00 do 16.00

Krysiaki

Niedźwiedź

8

Myszyniec – Koryta

29 czerwiec 2022r. (środa)

od 8.00 do 16.00

Myszyniec Stary

Białusny Lasek