Opony

Szanowni mieszkańcy!

Gmina Myszyniec planuje przystąpić do ogólnopolskiego programu odzysku i recyklingu zużytych opon. W związku z powyższym, potrzebujemy zebrać informacje nt.  zalegających opon na terenie gminy Myszyniec.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do złożenia w tut. urzędzie informacji nt. szacunkowych ilości opon które zalegają w Państwa gospodarstwach tj. począwszy od dętek po opony motocyklowe, opony od samochodów osobowych, opony od samochodów ciężarowych, opony od maszyn rolniczych (wolnobieżne), opony ponadgabarytowe oraz pełne opony/koła od wózków widłowych.

Po uzyskaniu informacji o ilości zgromadzonych opon, Gmina Myszyniec będzie mogła podjąć dalsze kroki mające na celu uczestnictwo w ogólnopolskim programie odzysku i recyklingu zużytych opon.

Informacje dotyczące ilości zgromadzonych opon można złożyć do 15 marca 2023r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, pok. nr 22.


 Załączniki: