Tablica informacyjna projektu

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda na odcinku od km 0+000,00 do km 1+226,09” zostało zrealizowane w 2021r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

i  ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych drogi i zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.


Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m na długości 1 226,09 mb, obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szerokości 0,80 m na długości 1 226,09 mb oraz elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu.