Tablica

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Grylak, ul. Jacka Malczewskiego 16 lok. 38, 05-091 Ząbki

Umowa z Wykonawcą nr IN.KI.272.1.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Lokalizacja: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 76/13 miejscowość Myszyniec, ul. Kasztanowa

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.