IMG_20200717_120537
IMG_20200717_120502
IMG_20200717_120539
IMG_20200717_120803
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

17 lipca 2020 r. w Ostrołęce w siedzibie delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji:

Pierwsza na zadanie w ramach programu ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”- Gmina Myszyniec otrzymała środki w wysokości 120 000,00 zł na zadanie: Inwentaryzacja źródeł ciepła dla gminy Myszyniec. Zadanie zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r.

Druga dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Myszyniec. Gmina Myszyniec otrzymała środki w wysokości 100 000,00 zł. na zadanie pod nazwą:  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Myszyniec.

Trzecia na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na kwotę 588 000,00 zł. Pieniądze zostaną przekazane w trzech transzach. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.08.2020 r. do 30.05.2021 r.

Umowy zostały podpisane przez Pana Marszałka Adama Struzika oraz przez  Panią Elżbietę Abramczyk- Burmistrza Myszyńca przy kontrasygnacie Pani Agaty Anny Kobus- Skarbnika Gminy Myszyniec.