30 sierpnia 2020 r. w Myszynieckiej Dzwonnicy podczas Uroczystego Podsumowania Rocznej Pracy Pszczelarzy i Bartników odbędzie się promocja publikacji „Prawdziwe Kurpie, czyli skarby Myszynieckiej Puszczy Zielonej”. Publikacja została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w ramach zadania pn. „Wydanie publikacji pt. „Prawdziwe Kurpie czyli skarby Myszynieckiej Puszczy Zielonej” w ilości 1000 egzemplarzy, z dołączoną do każdego egzemplarza płytą CD, wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca z siedzibą przy ul. Plac Wolności 58 w Myszyńcu”, realizowanego w ramach projektu grantowego pn.

Promocja obszaru działania LGD „Kurpsie Razem” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W publikacji znalazło się dwieście fotografii obrazujących sześć działów: świat zwierząt, świat roślin, krajobraz, tradycja, kuchnia kurpiowska i zabytki. Każdy dział poza zdjęciami je opisującymi został również wzbogacony o opisy tematyczne dotyczące poszczególnych rozdziałów. Teksty zostały napisane w języku polskim i przetłumaczone na język angielski.

Folder został wydrukowany w nakładzie 1 tys. egzemplarzy.

Publikacja została przygotowana z myślą o mieszkańcach Myszyńca i okolic oraz turystach odwiedzających tereny Myszynieckiej Puszczy Zielonej. Publikacja poza wyżej wymienionym wydarzeniem będzie również dostępna w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.