O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska