OGŁOSZENIE

Burmistrza Myszyńca z dnia 4 czerwca 2020 r.

Od dnia 8 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Myszyńcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Interesanci korzystający z obsługi osobistej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego obowiązani są do: 

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,

2) wchodzenia do Urzędu jedynie wejściem głównym, 

3) obowiązkowej dezynfekcji rąk (przy wejściu dozownik z płynem),

4) zachowania 2 m odległości od obsługującego pracownika oraz od innych osób. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Urząd wraca do standardowych godzin pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Informujemy, że KASA Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu również wznawia obsługę od dnia 8 czerwca 2020 r. Godziny otwarcia kasy od 8:00 do 15:00

   Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk