UWAGA! UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Myszyniec, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy zobowiązali się do przywiezienia w/w odpadów na plac targowiska w Myszyńcu przy ul. Targowej o realizacji i odbiorze odpadów oraz o konieczności:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymieniona grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),

- folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),

- Big – Bag, (tylko Big-Bag)

- siatki i sznurki

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegających na:

- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,

- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

Duże ilości ziemi  w odpadach folii wpływają negatywnie na wagę i w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na pozostałych uczestników programu.

3) załadunku odpadów zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 3 lipca 2020 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.

 

Harmonogram odbioru odpadów z folii rolniczych,

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

 

Miejscowość:

Data

Godzina

 Rolnicy zobowiązani

są do transportu we własnym zakresie

(odpowiednio posegregowanych odpadów)

na plac targowiska

w Myszyńcu

Charciabałda

3 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Cięćk

Drężek

Gadomskie

Zawodzie

Krysiaki

6 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Niedźwiedź

Myszyniec – Koryta

7 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Myszyniec Stary

Olszyny

Pełty

8 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Białusny Lasek

Wolkowe

10 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Zdunek

9 lipiec 2020r.

od 14.00 do 19.00

Myszyniec

Świdwiborek

Zalesie

13 lipiec 2020r.

od 9.00 do 16.00

Wydmusy

Wykrot

14 lipiec 2020r.

 

od 9.00 do 16.00