PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Sporządzenie protokołu pokontrolnego dotyczącego kontroli inwestycji „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu”.

3.   Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/ Zofia Bałdyga