OPS w Myszyńcu informuje, że wypłata świadczeń:

Pomocy Społecznej, rodzinnych, wychowawczych oraz Dobry Start

nastąpi w dniu 15.12.2020 r. na konta bankowe

oraz w siedzibie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu