O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej.
  3. Analiza wpływów z opłaty targowej.
  4. Analiza płatności za instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz podatków i dzierżaw.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                         /-/   Marek Trzciński