Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021.
  2. Podjęcie dyskusji w sprawach dotyczących mieszkańców na ich wniosek.
  3. Przedstawienie i ocena możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na zaplanowane inwestycje drogowe na terenie Gminy Myszyniec.
  4. Remonty dróg żwirowych po okresie zimowym finansowane z funduszu sołeckiego.
  5. Wybór przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych.
  6. Wybór przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:   Przewodnicząca Komisji:
/-/ Sławomir Archacki /-/ Małgorzta Brodzik