Myszyniec, dn. 18.03.2021 r. 


Z A W I A D O M I E N I E 

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 14.15 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Wybór przewodniczącego komisji

2.   Rozpatrzenie skargi.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

                                                         Sławomir Archacki