Myszyniec, dn. 26.07.2021 r.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

 

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej.
  2. Aktualizacja planu pracy Komisji.
  3. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji:

 

 /-/  Marek Trzciński