Złamane drzewo i uszkodzony dach

IN.GK.6183.1.2022

OBWIESZCZENIE

W związku z wystąpieniem w  dniach 17-20.02.2022 r. na terenie gminy Myszyniec  niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci silnego wiatru, Burmistrz Myszyńca informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 12, tel. 29 772 11 41 wew. 33

Wnioski do pobrania w tut. Urzędzie lub na stronie internetowej urzędu www.myszyniec.pl

Termin składania wniosków: do 4.03.2022 r.

Załączniki: