Myszyniec, dn. 17.03.2022 r.

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

1. Gospodarka mieszkaniowa.
2. Omówienie sprzedaży nieruchomości gminnych.
3. Przedstawienie działalności Sp. z o.o. ZGK w Myszyńcu za 2021 r.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:
/-/ Małgorzata Brodzik