PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

__________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 października 2020 r. o godz. 1300 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Rozmowa z prezesem Spółdzielni Socjalnej Myszynianka na temat funkcjonowania spółdzielni.
 2. Wypracowanie wniosków dotyczących bieżącego utrzymania małej infrastruktury technicznej.
 3. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

                                                         

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

___________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 r. o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Finansowanie gminnej oświaty.
 3. Omówienie działań zmierzających do rozszerzenia usług rehabilitacyjnych.
 4. Ocena spotkań patriotycznych i kulturalnych w naszej gminie w czasie epidemii.
 5. Analiza możliwości stworzenia miejsca spotkań dla młodzieży w Krysiakach.
 6. Informacja w sprawie działań Gminy na tzw. „osiedlu kolejowym”.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Lucyna Maria Zalewska

 

 

Myszyniec, dnia 16 września 2020 r.

IN.GP.6162.2.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

lasów położonych na terenie gminy Myszyniec obręby:

0001 Białusny Lasek                 0002 Charciabałda

0003 Cięćk                                  0005 Gadomskie

0010 Olszyny                              0012 Myszyniec Stary

0013 Świdwiborek                     0014 Wolkowe

0015 Wydmusy                          0016 Wykrot

0017 Zalesie                                0018 Zdunek

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1463) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu obrębów: Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Gadomskie, Olszyny, Myszyniec Stary, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie oraz Zdunek, gmina Myszyniec od dnia 16 września 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 12 parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 800-1600.

Plany sporządzane są na zlecenie starosty. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem numeru działki, obrębu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

Myszyniec, dnia 16 września 2020 r.

 IN.GP.6162.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

lasów położonych na terenie gminy Myszyniec

obręb: 0007 MYSZYNIEC

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1463) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu 0007 Myszyniec, gmina Myszyniec od dnia 16 września 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 12 parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 800-1600.

Plany sporządzane są na zlecenie starosty. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem numeru działki, obrębu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

  Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej
„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec - Pełty od km 1+518 do km 8+000 z budową oświetlenia ulicznego”

 Myszyniec, 4 września 2020r.

KOMUNIKAT NR 2 GMINNEGO SZTABU KRYZYSOWEGO

Szanowni mieszkańcy,

w związku z licznymi zakażeniami Covid – 19 na terenie Gminy Myszyniec (19 osób zakażonych, ponad 100 w kwarantannie), oraz zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  bardzo prosimy mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie – zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznych odległości w przestrzeni publicznej.


Obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim będzie odbywała się w holu, na parterze budynku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/20 Burmistrza  Myszyńca z dnia 4 września 2020r.

 

 Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk

Pobierz:

Urząd Miejski w Myszyńcu wspólnie z firmą ECOHARPOON Sp. z o.o. zachęca mieszkańców gminy Myszyniec do wzięcia udziału w bezpłatnej zbiórce elektroodpadów.

W dniach 7-9 września 2020r. od godziny 7:00 prowadzona będzie mobilna zbiórka elektrośmieci.

Mieszkańcy posiadający zbędne urządzenia takie jak: komputery, monitory, RTV( telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia,  świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane  prądem lub bateriami będą mogli wystawić je przed posesje skąd zostaną zabrane przez firmę zajmującą się przetwarzaniem i utylizacją w/w elektrośmieci.

Sprzęt musi być kompletny!

Pracownicy firmy ECOHARPOON Sp. z o.o.  będą zbierać odpady elektryczne i elektroniczne tylko od osób, które do dnia 7 września 2020r. zadzwonią pod nr tel. 725-155-155 lub 608 036 713 i zgłoszą potrzebę odbioru.