Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków transportu zwierząt