Burmistrz Myszyńca informuje:

Zgodnie z działaniami podejmowanymi przez władze centralne,  Gmina Myszyniec realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Działania te mają charakter rutynowy, standardowy i przewidziany w przepisach prawa na wypadek ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Tabletki z jodkiem potasu są przygotowane dla wszystkich, którzy w wypadku promieniowania radioaktywnego powinni je przyjąć. Obecnie nie ma takiego zagrożenia i nie ma powodów, by rozpocząć dystrybucję tabletek wśród obywateli. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Akcja rozdawania mieszkańcom tabletek z jodkiem potasu zostanie uruchomiona po wystąpieniu zagrożenia i po wydaniu decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania preparatu.

Informacja o ewentualnym uruchomieniu akcji, na terenie gminy Myszyniec zostanie przekazana w formie komunikatów: przesyłanych za pomocą Systemu Powiadomień SMS, za pośrednictwem sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.myszyniec.pl.


W chwili uruchomienia akcji jodowej, uprawnieni mieszkańcy Gminy Myszyniec będą mogli  odebrać tabletki w niżej wymienionych lokalizacjach Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP):

  1. Przychodnia lekarska „Medical”, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 07-430 Myszyniec
  2. Przychodnia lekarska Bogdan Zackiewicz, ul. Pawłowskiego 15, 07-430 Myszyniec
  3. Przychodnia lekarska Jacek Krupski, ul. Pawłowskiego 15, 07-430 Myszyniec

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

Proszę o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej www.myszyniec.pl.