Myszyniec, dn. 24.02.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG,

WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 12.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie petycji (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).

Przewodniczący Komisji:

/-/   Robert Rydel