Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, poz. 1688) Burmistrz Myszyńca zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze, m.in.: mieszkańcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie gminy, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, inne podmioty.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 20.12.2023 r. do 24.01.2024 r.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1)      Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą formularza uwag dostępnego do pobrania na stronie gminy oraz poprzez przesłanie za pomocą:

  • a)      poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • b)      skrytki ePUAP na adres: /UMMyszyniec/SkrytkaESP.

2)      Zbieranie uwag w postaci papierowej

  • a)      za pomocą formularza zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony www.myszyniec.pl; oraz https://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/
  • b)      formularza w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter).

Wypełniony formularz w formie papierowej można złożyć:

  1. Osobiście w godz. pracy urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60, 07-430, Myszyniec, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter).
  2. Za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec
  3. Zbieranie uwag ustnych w dniach od 20.12.2023 do 24.01.2024 r; w godz. pracy urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 60 07-430, Myszyniec, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter).
  4. Spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 28.12.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,   Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Materiały podlegające konsultacjom:

  1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  2. Załącznik do uchwały - Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załączniki:

SULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI (831.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ UWAG dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (14.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad dzialania komitetu rewitalizacji (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument