Herb Gmina Myszyniec

Myszyniec, dnia 4 stycznia 2024 roku

IN.KI.0003.1.2024

Sławomir Archacki

Radny Gminy Myszyniec

 

Odpowiedzi na interpelacje

W związku z Pana „interpelacjami” i „petycjami”, wobec podkreślanej przez Pana na sesjach Rady Miejskiej chęci poinformowania mieszkańców o pismach przez Pana składanych do Burmistrza, publikuję ich treść na stronie internetowej (BIP), wraz z niniejszym pismem.

Jednocześnie serdecznie zapraszam Pana na spotkanie w Urzędzie Miejskim, w każdy poniedziałek w godz. 15:30-17:00 (w czasie Pana cotygodniowego dyżuru w Urzędzie), lub w każdym innym dowolnym terminie, podczas którego uzyska Pan pełne informacje i dostęp do dokumentów, nie tylko ode mnie, ale również od pracowników Urzędu.

Burmistrz Gminy Myszyniec

Elżbieta Abramczyk