Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe:

BRAVO-CRP (drugi stopień zagrożenia) - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 17 z 29 lutego 2024 r.;
BRAVO (drugi stopień zagrożenia) - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 r.;
BRAVO (drugi stopień zagrożenia) - wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 r.

https://www.gov.pl/web/rcb/stopnie-alarmowe--do-31-maja-2024-r

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny zostać zgłaszane Policji pod numerem telefonu 112.