Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  poszukuje osoby na stanowisko administrator (umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze pracy).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.             Obsługa sekretariatu - bezpośredni kontakt z interesantami, prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej, wychodzącej, również w formie elektronicznej,

2.              Obsługa programu Płatnik, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych   świadczeniobiorców, prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców.

3.             Obsługa programu Pomost.

4.             Obsługa programu „Dodatki mieszkaniowe”, przyjmowanie wniosków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne, rozpatrywanie ich, opracowywanie i sporządzanie decyzji z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań, list wypłat.

5.             Opracowywanie wniosków o przyznanie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przygotowywanie projektów decyzji,

6.             Opisywanie faktur ze swojego stanowiska.

7.             Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.

8.             Archiwizacja dokumentów ze swojego stanowiska prac.

9.              Wydawanie zaświadczeń dla klientów.

10.         Prowadzenie księgi inwentarzowej ośrodka.

11.         Pełnienie funkcji Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.

12.         Naliczanie ekwiwalentów pracowniczych, zamawianie i zakup materiałów biurowych.

13.         Prowadzenie strony internetowej ośrodka

Osoby zainteresowane podjęciem pracy  zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec -  osobiście lub telefonicznie, tel. 29 77 21 398 do dnia 4 stycznia 2019 r.