W dniu 21 stycznia 2019 o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych  w sali konferencyjnej UM w Myszyńcu.

Zapraszamy osoby zainteresowane problematyką uzależnień.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Lucyna Maria Zalewska