Urząd Miejski w Myszyńcu razem z fundacją "Kulturalne Kurpie" i Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym zaprasza na zbliżającą się konferencję naukową pt. "Wielokulturowy Myszyniec - historia i pamięć".

Odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. od godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Szczegółowe informacje
Tematyka konferencji dotyczy dziejów Myszyńca ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości (obok Polaków-katolików mieszkali tu Żydzi, prawosławni i ewangelicy). Oczekuje się, że konferencja przyczyni się do podjęcia pogłębionych badań nad historią tego miasteczka oraz upowszechnienia wiedzy o niektórych jej ciekawych, a mało znanych aspektach.

Program konferencji:
10.00 otwarcie obrad
10.10 – 10.30 dr hab. Radosław Lolo, prof. AH, Misja jezuicka w Myszyńcu
10.30 – 10.50 dr hab. Jan Mironczuk, OTN, Wielokulturowość Myszyńca w okresie zaborów
11.10 – 11.30 mgr Marek Nowotka, OTN, Handel na pograniczu mazursko-kurpiowskim na przestrzeni dziejów
11.30 – 11.50 dr Marek Niewiadomski, OTN, Społeczność Myszyńca w czasie I wojny światowej
11.50 – 12.10 dr Małgorzata Karczewska, inż. Jacek Czaplicki, Obce czy swoje? Dziedzictwo kulturowe I wojny światowej w Myszyńcu i okolicach
12.10 – 12.25 (przerwa na kawę)
12.25 – 12.45 dr Jan Jerzy Milewski Myszynieccy Żydzi w okresie międzywojennym na tle sytuacji narodowościowej w powiecie ostrołęckim
12.45 – 13.05 dr Tomasz Dudziński, Widziane zza płotu, czyli Żydzi w oczach polskich sąsiadów
13.05 – 13.25 dr Jerzy Kijowski, OTN, Myszyniec w czasie II wojny światowej
13.25 – 13.45 dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. Instytutu Nauki Historii PAN, Relikty myszynieckiej kolei wąskotorowej
13.45 – 14.30 dyskusja i podsumowanie konferencji