Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/19 Burmistrza Myszyńca, dzień 24 grudnia 2019 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę  14 grudnia 2019 roku, tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

   Sekretarz Gminy

/-/ Daniel Walijewski