PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przekształcenie ZGKiM w spółkę prawa handlowego.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XII sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Przyjęcie protokołu.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

                                              

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                           /-/Marek Trzciński