Informuje, że mieszkańcy gminy Myszyniec od dnia 23 marca br. mogą korzystać z  pomocy i wsparcia specjalistów psychoterapii w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, a także w sprawach prawnych w związku ze stosowaniem przemocy domowej  w formie zdalnej w niżej wymienionych terminach: 

- w każdy  wtorek miesiąca  w godz. 8:30 – 12:30 - tel. 29/33-33-115

- w każdą  sobotę miesiąca  w godz. 9:00 –  13:00 – tel. 602-749-528

- w dniu 27 marca br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel. 604-557-898

- w dniu 07 kwietnia br.  - w godz. 7.30 – 14.30 – tel. 604-557-898  

Wszystkich zainteresowanych  i potrzebujących wsparcia zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego dostępu w tym zakresie.

O wszelkich zmianach będziemy informować  na bieżąco