Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w czasie panującej pandemii koronawirusa pracuje normalnie.

Apelujemy jednak do mieszkańców, aby w okresie ogłoszenia stanu epidemii ograniczyli korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do niezbędnego minimum.

Jeśli ktoś posiada odpady, które nie mogą poczekać z oddaniem, prosimy o telefoniczne (tel. 665-040-153) ustalenie terminu i godziny stawienia się w punkcie, tak aby unikać sytuacji czekania w kolejce na przyjęcie.