OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadanie: "47 Miodobranie Kurpiowskie" (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SKAN ogłoszenia (190.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument