Plakat informacyjny

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu.

Punkt czynny będzie zgodnie z harmonogramem aktualizowanym co miesiąc.

Kontakt 29 77 21 141 w. 29, Urząd Miejski w Myszyńcu pokój nr 6.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Myszyniec aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Myszyniec. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Myszyniec.

Zachęcamy do korzystania z punktu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie https://portal.wfosigw.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.


HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCÓW  PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

MARZEC 2022 r.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela CZAS PRACY
  1 2 3 4 5 6 8:00-12:00
7 8 9 10 11 12 13 12:00-16:00
14 15 16 17 18 19 20 8:00-12:00
21 22 23 24 25 26 27 12:00-16:00
28 29 30 31       8:00-12:00

Załączniki: