Zapraszamy do udziału i kibicowania uczestnikom na trasie Biegu Miodobrania.