28.10.2022 r. o godz. 12.00, rozpoczęła się uroczystość 20-lecia nadania imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie.

Po liturgii mszy świętej głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Grzegorczyk. W swoim przemówieniu oznajmiła, że święto Patrona dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila radości, dlatego, jak to w zwyczaju jest, chcemy tę radość dzielić z innymi, szczególnie z naszymi przyjaciółmi.

Serdecznie podziękowała za przyjęcie zaproszenia i powitała przybyłych gości:

 • Panią Elżbietę Abramczyk – Burmistrza Myszyńca,
 • Doktora Zbigniewa Jaroszewskiego – proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu,
 • Ojca doktora Mariusza Słowika – Gwardiana Niepokalanowa,
 • Doktora Zdzisława Grzegorczyka – proboszcza parafii Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce,
 • Kanonika Wacława Nowackiego,
 • prałata Józefa Midurę proboszcza parafii Rozogi,
 • Wspomiała ksiądza dra Janusza Aptacego, który przesyła serdeczne pozdrowienia i pamięta o nas w modlitwie.

Powitała również:

 • panią Agnieszkę Zerę-Gwarę, wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce
 • pana Tadeusza Lipkę – radnego powiatu ostrołęckiego,
 • pana Stanisława Grudziądza – radnego gminy Myszyniec i sołtysa wsi Wykrot,
 • przedstawicieli rodziny brata Zenona Żebrowskiego – panią Marię Młynarską z rodziną, Państwa Mariannę i Mieczysława Żebrowskich z Myszyńca, p. Elżbietę Żebrowską z Wydmus, panią Annę Kaczkowską,
 • panią Wiolettę Samełko – dyrektora PSP im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowym,
 • pana Mirosława Aptacego – dyrektora PSP w Myszyńcu,
 • panią Hannę Brodowską – dyrektora PSP w Wolkowych,
 • panią Izabelę Drężek – dyrektora PSP w Wydmusach,
 • panią Iwonę Tłomacką – dyrektora PSP w Zalesiu,
 • panią Ewę Florek – dyrektora PSP w Olszynach,
 • pana Daniela Dziekońskiego – dyrektora PSP w Krysiakach,
 • panią Alicję Cichą – dyrektora samorządowego przedszkola w Myszyńcu,
 • panią Iwonę Trzcińską – dyrektora GAPO w Myszyńcu,
 • pana Zdzisława Ścibka – dyrektora RCKK w Myszyńcu,
 • panią Monikę Kozłowską – dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu,
 • panią Cecylię Bazydło – emerytowanego dyrektora Biblioteki w Myszyńcu,
 • panią Magdę Jędrzejczyk – pracownika biblioteki,
 • emerytowanych nauczycieli naszej szkoły: państwa Elżbietę i Zdzisława Kantarowskich, panią Aleksandrę Koziatek,
 • emerytowanych pracowników naszej szkoły p. Stefanię Grzegorczyk
 • Przedstawicieli Rady Rodziców: panią Barbarę Drężek i Natalię Lipkę,
 • Szanownych rodziców, uczniów i przyjaciół szkoły.

Pani Dyrektor podkreśliła, że Brat Zenon Żebrowski to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Dzięki niemu zbudowaliśmy wieloletnią tradycję i pokazaliśmy naszym uczniom świat wartości. Szczególne znaczenie ma to zwłaszcza teraz, kiedy widoczny jest upadek autorytetów.

Brat Zenon uczy nas tak potrzebnej dzisiaj empatii dla drugiego człowieka, uważności i bezinteresownej pomocy.

Tymi słowami oddała głos uczniom naszej szkoły, którzy zaprezentowali przedstawienie przygotowane przez panią Elżbietę Bożenę Gwiazdę i Małgorzatę Parzych pt. „Brat Zenon Żebrowski – człowiek o wielkim sercu”.

Na zakończenie Pani Dyrektor Mirosława Grzegorczyk, jeszcze raz podziękowała zaproszonym gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością. Z okazji 20-lecia nadania imienia, zostały wręczone fotoksiążki – wspomnienia obchodów 20 minionych lat.

Podziękowała ks. proboszczowi Zbigniewowi Jaroszewskiemu za przewodnictwo we mszach świętych.

Pani Burmistrz Elżbiecie Abramczyk, za życzliwość, zrozumienie i wsparcie finansowe.

Sponsorom, bez których organizacja uroczystości mogłaby okazać się skomplikowana:

 • Biogazowni Rolniczej BIOMAX Group Sp.z.o.o,
 • Bio Inwest Sp. z.o.o.,
 • Firmie Eko Energetyka z Ostrołęki,
 • Nadleśnictwu Myszyniec,
 • Kurpiowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszyńcu,
 • Panu Grzegorzowi Krzyżewskiemu – właścicielowi piekarni TWOJA
  z Lipnik,
 • Panu Arturowi Zielińskiemu z Wykrotu,
 • Panu Zbigniewowi Drężkowi z Drężka,
 • Państwu Teresie Samsel i Kazimierzowi Siok,
 • Kołu Gospodyń Wiejskich z Drężka,
 • Rodzicom naszych uczniów.

W sposób szczególny podziękowała Radzie Pedagogicznej, drogim uczniom oraz pracownikom szkoły, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem przygotowali tę uroczystość.

111111
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_080959
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_114742
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_115909
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_121753
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_125604
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_125613
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_125618
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_125650
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_125707
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_131354
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_133021
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_133149
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_135216
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_135952
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
IMG_20221028_140036
Uroczystość 20-lecia nadana imienia Brata Zenona Żebrowskiego szkole w Wykrocie
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16