27 grudnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk wręczyła nagrody V stopnia dla zawodników Akademii Piłkarskiej Kurpie Myszyniec zajęcie III miejsca w Turnieju Piłkarskim Euro Pokolenia. Zawodnicy otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy.
Nagrodzeni zostali:


Natan Chrostek
Kacper Kowalczyk
Paweł Wnuk
Antoni Trzciński
Jędrzej Dziekoński
Fabian Ejdys
Antoni Zborowski
Nagrodę i podziękowanie otrzymał także obecny na spotkaniu trener zawodników Pan Daniel Dziekoński.
Nagrody dla zawodników zostały przyznane na podstawie uchwały Nr XXXVIII/416/23 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 maja 2023 r w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe, określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.