1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 zakładka
20
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Widowisko teatralne pt. „Pisk Białego Orła” zostało przygotowane  przez uczniów PSP             w Krysiakach na akademię z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI . Fabuła przedstawienia została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca             i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywali w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymywał i umacniał głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski stał się biały orzeł, którego głos - pisk, słyszalny                   w duszy Polaków, nie pozwał tracić nadziei na wolność. Przedstawiono taniec z flagą, oraz przejmujący taniec śmierci, gdy  3 czarne sępy atakowały Białego Orła.

Trzyaktowa fabuła była mocno wzbogacona muzyką, która budowała nastrój i emocje za sprawą ilustracji muzycznej Legendy o Białym Orle oraz piosenek ściśle związanych z fabułą,  skomponowanych specjalnie na potrzeby tego widowiska, które odbyło się pod nadzorem Pani Beata Kobus.

Dyrektor zgłosiła udział szkoły w akcji "Rekord dla Niepodległej" organizowanej przez Minister edukacji.  Punktualnie o godz. 11.11 wspólne odśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn narodowy.  Nauczyciele muzyki Pani Izabela Kobus i Pani Bożena Jędrzejczyk dopilnowały poprawnego wykonania melodii, rytmu i opanowania tekstu od kl. O do kl. VIII. Wspólna akcja zakończyła się sukcesem. Mazurka Dąbrowskiego śpiewali uczniowie, nauczyciele, śpiewali też rodzice.

Następnie odbył się konkurs „Moda na niepodległość”- gdzie uczestnicy utrwalali symbolikę narodową poprzez tworzenie niestandardowych form artystycznych. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor  szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców oraz nauczyciel biblioteki wyłonili  najciekawsze przebrania chłopca i dziewczynki symbolizujące barwy narodowe w kategoriach: klasy O-I-II-III; oraz klasy: IV-V-VI-VII-VIII . Zwycięzcami okazali się uczniowie: Maciej Andrzejczyk i Karolina Zielińska oraz Maja Kowalczyk i Julian Jurczyk.

Nauczycielki wychowania fizycznego: Pani Izabela Kobus i Pani Bożena Faderewska zorganizowały szkolne zawody sportowe „Bieg dla niepodległej”. Ideą biegu było uczczenie w nietypowy sposób rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Większość uczestników biegu z klas 0-III oraz IV-VIII  zaprezentowali się w biało-czerwonych barwach. Za zajęcie I, II, III miejsca – wręczono dyplomy a wszystkim uczestnikom biegu- słodkości. Zwycięzcą biegu  został Jakub Pawłowski ucz. kl.III, oraz niepokonany Mistrz biegów powiatowych Jakub Pawelczyk, ucz. kl. VII.

Podsumowaniem propagowania patriotyzmu  była również  druga edycja programu edukacyjnego „Polska - moja Ojczyzna”. Wszyscy uczniowie mieli okazję w sposób aktywny utrwalić podstawową wiedzę na temat naszego kraju. Przypomnieli  sobie symbole narodowe oraz utrwalili kraje sąsiadujące z Polską, poprzez umieszczanie ich na tablicy magnetycznej. Odgadywali postacie  wybranych „Wielkich Polaków”, którzy na stałe zapisali się na kartach historii naszego kraju, takich jak: Jan Paweł II, czy Robert Lewandowski. W ciekawy sposób poznali bogactwa naturalne naszego kraju: sól, kamień węgielny oraz złoto. Zaprezentowano również miniaturki samolotów oraz umundurowanie polskich lotników z Dywizjonu 303, które można było założyć i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Otrzymaliśmy również tytuł SZKOŁA PILOTÓW.

Organizatorem Turnieju wiedzy historycznej „Polska – moja ojczyzna” była Pani Aneta Stachelek. Turniej  miał na celu pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia Polaków.   Zwycięzcą okazał się uczeń kl. V o pseudonimie Józef Piłsudski .

Zwieńczeniem  projektu  Rok dla Niepodległej była wieczornica niepodległościowa, podczas której wykonano szereg polskich pieśni o charakterze patriotycznym, przeplatanych wzruszającymi inscenizacjami, wiernie oddającymi atmosferę i uczucia młodych ludzi stających do walki oraz ich rodzin w czasie odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Źródłem podkładów muzycznych było karaoke przygotowane przez Panią Beatę Kobus.  Podczas  wieczornicy rozstrzygnięto również konkurs dla klas IV-VIII na najlepszą prezentację multimedialną  „Znam postacie historyczne związane  z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918r.” Wyróżniono 2 uczestników konkursu: Adriana Banacha z kl. V i Monikę Pawłowską z kl. VIII, których prace wspólnie obejrzeliśmy podczas wieczornego spotkania. Wieczornica zakończyła się wspólnym posiłkiem.

„Znicze na grobach bohaterów” –  w tym roku opiekę nad miejscami pamięci objął szkolny Wolontariat pod opieką Pani Joanny Murach .

Pamiątkę uroczystych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę stanowiły zakładki dla każdego ucznia ufundowane  przez panią Dyrektor Izabelę Kobus. Pani I. Kobus ogłosiła szkolny konkurs plastyczny „100 lat niepodległości Polski”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia naszego  listopadowego Święta.