29 marca 2019 roku w Ostrołęce na błoniach nad Narwią odbyły się indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach Finału Międzypowiatowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których zawodnicy z naszej szkoły pod kierunkiem pana Szymona Wasika, nauczyciela wychowania fizycznego, awansowali na wyższy szczebel. Mateusz Domian, uczeń klasy VI SP, zajął VI miejsce na dystansie 1000 m.  Natomiast Emil Domian, uczeń klasy III GIM., – IV miejsce na dystansie 1500 m.

Gratulujemy

Joanna Pliszka

29 marca 2019 roku uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Ireny Jachimczyk, nauczycielki języka polskiego, zaprezentowali dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego oraz uczennicom klasy I przedstawienie teatralne na podstawie ,,Mitu o Demeter i Korze”. Żywa lekcja języka polskiego pozwoliła na uzmysłowienie widzom słuszności słuchania rad i wskazówek osób dorosłych.

Joanna Pliszka

29 marca 2019 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. ,,Szewczyk Dratewka”, którego główne przesłanie nie straciło na wartości, a pozwoliło na uświadomienie faktu, że pomoc i życzliwość okazywana innym się opłaca.

Joanna Pliszka

SPRAWOZDANIE Z XVI EDYCJI KONKURSU „BAJKOWY OMNIBUS”Show Gallery

27 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie  odbyła się XVI edycja konkursu „Bajkowy Omnibus”. Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych  Gminy Myszyniec, Lelis, Łyse. Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów:   SP Łęg Starościński, SP  Lipniki , SP Dąbrówka, PSP Wydmusy, PSP Zalesie oraz PSP Wykrot. Każdy zespół liczył czworo uczniów, którzy odpowiadali  na pytania dotyczące treści  wybranych baśni Marii Krüger, odgadywali  nazwy rekwizytów pochodzących z tychże baśni i wykonywali pracę plastyczną na wylosowany temat.