OBWIESZCZENIE

Na podstawie § 3 Regulaminu z dnia 5 czerwca 2018 r. dot. działania terenowych komisji  w sprawach oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach  rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. Burmistrz  Myszyńca  informuje  producentów rolnych, których uprawy, w szczególności zboża jare, zboża ozime, łąki i pastwiska zostały dotknięte suszą. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu – Sala Narad w dniach od 12 lipca do 20 lipca 2018 roku. 

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

1.      wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośredniej na  bieżący rok;

2.      kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / kopia księgi stada lub informacje (wydruk) z ARiMR o ilości posiadanych krów;

3.      dokumenty potwierdzające zakup pasz (np. faktury).

W przypadku niekompletnych, bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.

Producenci rolni proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu - Sala Narad. Druki wniosków, na podstawie których komisja będzie szacowała straty i sporządzała protokoły można odebrać w tutejszym urzędzie lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Informację o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy można znaleźć na stronie  internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod adresem: https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/36192,Pomoc-dla-producentow-rolnych.html?search=378

 

Burmistrz Myszyńca  

Bogdan Glinka /-/

Pobierz: