Otrzymujemy od mieszkańców informacje o przypadkach nieuczciwego zachowania pracowników niektórych firm fotowoltaicznych, mogące świadczyć o podszywaniu się pod rzekomo realizowane przez Gminę Myszyniec projekty. W związku z tym prosimy o ostrożność.
Informujemy, iż w chwili obecnej Gmina Myszyniec nie realizuje żadnego nowego projektu dotyczącego dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych.


Ponadto informujemy, że nie zlecaliśmy żadnej firmie zewnętrznej dokonywania przeglądów instalacji fotowoltaicznych już zamontowanych w ramach realizacji projektu z udziałem Gminy Myszyniec oraz sprawdzania wysokości opłat za energię elektryczną jakie Państwa ponoszą.


Wszelkie tego typu informacje, które otrzymują Państwo od prywatnych firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług są nieprawdziwe i związane są wyłącznie z prowadzeniem ich prywatnej działalności gospodarczej.

Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk