czyste powietrze

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Wiacie RCKK przy Amfiteatrze na ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny, który zaprezentuje założenia Programu „Czyste Powietrze”, omówi rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Spotkanie będzie pierwszym z kilku spotkań informacyjnych zaplanowanych na terenie Gminy Myszyniec.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk