Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszyniec, który odbył się w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 11.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przy Placu Wolności 60.

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 711/4 i 711/7 o łącznej powierzchni 0,2724 m2, położonej w obrębie 0007 Myszyniec gmina Myszyniec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00066566/6, zabudowanej budynkiem karczmy-muzeum z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem, urządzonymi pokojami gościnnymi na poddaszu oraz dwoma pawilonami handlowo-usługowymi oraz parkingami i chodnikami:

Cena wywoławcza za nieruchomość – 1.000.000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1.010.000,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Krzysztof Drężek