Plakat zapraszający na spotkanie

Burmistrz Myszyńca zaprasza mieszkańców Gminy Myszyniec na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 17:00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58.


Spotkanie poprowadzi Pan Radosław Litwa, który zaprezentuje założenia Programu „Czyste Powietrze”, omówi rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/
Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk