Podpisanie umów

W dniu 19 lipca 2022 roku w Ostrołęce, reprezentująca Gminę Myszyniec Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca, przy kontrasygnacie Pani Agaty Kobus - Skarbnika Gminy, podpisały umowę  z Wojewodą Mazowieckim w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 5 000 zł na zadanie "Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Myszyniec" w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".