W tym wydaniu:

  • Wieści z gminy
  • Inwestycje, przetargi
  • Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
  • Klub Senior+ w Myszyńcu Starym
  • Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
  • Bieg Miodobrania Kurpiowskiego – MKL w Myszyńcu
  • 45. Miodobranie Kurpiowskie
  • Wydarzenia kulturalne RCKK
  • ALDO Bartnik Myszyniec