Myszyniec, dnia 01.01.2023r.

Komisariat Policji w Myszyńcu

 

Plan Priorytetowy  - Rejon dzielnicy nr 23 KP Myszyniec

Okres czasu od 01.01.2023r.  – 30.06.2023r.

Dzielnicowy asp. szt. Mariusz Ślubecki w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczo-monopolowego oraz placówek handlowych przy ulicy Kazimierza Stefanowicza  w Myszyńcu, gdzie dochodzi do popełniania czynów zabronionych, negatywnych zachowań m.in. spożywania alkoholu w miejscu publicznym, wybryki chuligańskie, zaśmiecanie oraz zakłócania porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia to: eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom jak również profilaktyka w zakresie wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu,

Rada Miejska w Myszyńcu