Plakat konkursu

Ruszył nabór do 4. edycji konkursu dla animatorek i animatorów kultury IMPULS KULTURY - zgłoszenia można wysyłać od 1 czerwca do 18 sierpnia 2023 r. 

Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zaprasza animatorki i animatorów kultury do udziału w czwartej edycji konkursu IMPULS KULTURY Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego!

Nagroda przyznawana jest pracownikom instytucji kultury, osobom zrzeszonym w organizacjach pozarządowych, członkom grup nieformalnych i osobom fizycznym działającym autonomicznie za autorskie projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2023 roku.

Organizatorzy chcą docenić i nagrodzić autorów oryginalnych, inspirujących projektów, włączających i aktywizujących różne środowiska, realizowanych w oparciu o innowacyjne narzędzia i formy przekazu.
Konkurs ma na celu promocję autorów najciekawszych projektów oraz inspirowanie środowiska animatorów i animatorek kultury do podejmowania twórczych i nowatorskich działań.

Projekt do konkursu może zgłosić autor występujący indywidualnie lub zespół współautorów liczący nie więcej niż 3 osoby. 

Nagrody w konkursie przyznawane są w 4 kategoriach:

  • projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
  • projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
  • projekt storytellingowy czyli taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
  • projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i nowoczesne formy przekazu.

Pula nagród w konkursie wynosi 105 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach przystąpienia znajdują się w REGULAMINIE →
Projekty można zgłaszać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ → dostępny na stronie witkac.pl  

Nabór trwa od 1 czerwca do 18 sierpnia 2023!