Pismo Prezesa Rady Ministrów do uczestników Miodobrania


Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do uczestników Miodobrania


Pismo Marszałka Woj. Mazowieckiego do uczestników Miodobrania


Pismo Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowegodo uczestników Miodobrania